BİZ KİMİZ?

Biz, çoğunluğu ODTÜ’lü olan genç, girişimci, öğrenmeye ve yeniliklere açık, matematik ve matematik eğitimi alanında uluslararası gelişmeleri anbean takip eden çekirdek bir ekibiz.
2013 yılında bu alanda ilk adımımızı attığımız ve 2016 yılında ortaokul grubunda ilk yayınlarımızı çıkarmaya başladığımız günden bu yana matematik yayıncılığı alanında örnek ve
öncü bir yayınevi konumundayız. Biz, kendisi küçük ama yaptığı işler büyük olan ekibimizle matematik kitapları üreterek uluslararası matematik eğitimine yön vermekteyiz ve yön
vermeye de devam edeceğiz.

NEDEN MATEMATUS?

♦ MATEMATUS Yayıncılık A.Ş. olarak “Sadece Matematik” ilkesiyle yola çıktık ve en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz; matematik üretiyoruz.
♦ Kitaplarımız:
     ► Piyasadaki tüm diğer kitaplardan farklı olarak, dünya çapındaki akademik araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış ve çocuklara en iyi şekilde matematik öğretecek yöntem ve teknikle hazırlanmaktadır.
     ► Matematik alanında en zayıf öğrenciyi yakalayarak ona, alıştırmalarla adım adım konuyu kavratmaktadır.
     ► Kolaydan zora doğru kazanım odaklı, yeni nesil matematik problemlerini içeren testleriyle ve muhakeme becerisi gerektiren sorularıyla öğrencileri sınavlarına en iyi şekilde hazırlamaktadır.
♦ 2016 yılında çıkan ilk kitabımızdan itibaren tüm kitaplarımızda, kapaklarında da yazdığı üzere, “Variation Theory” modelini uygulamaktayız.
     ► “Variation Theory”; Cambrigde Üniversitesi Matematik Eğitimi Bölümleri’nin yayımladığı “Cambridge Maths Espresso” Dergisi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli sayısında yer verdiği modeldir.
     ► Söz konusu dergide bu modelin matematik öğretiminde oldukça etkili olduğuna ve bu teoriye derslerde başvurulması gerektiğine yer verilmektedir.
     ► Teori son zamanlarda Cambridge ve Oxford başta olmak üzere uluslararası eğitim camiasında popüler olmuştur ve hatta bu teori baz alınarak matematik öğrenimleri programlanmaya başlanmıştır.
     ► Matematus Yayıncılık olarak biz, üç yıl önce "Variation Theory"yi uygulamaya koymuş bulunmaktayız.
♦ Sonuç olarak; biz, klasik testler ve soru bankaları yerine uluslararası standartlarda akademik çalışmalara dayalı, en verimli modellerle hazırlanmış ve donatılmış kitaplar sunmaktayız.

NELER YAPIYORUZ?

Yayıncılık

İnovatif bir eğitim kuruluşu olan MATEMATUS Yayıncılık A.Ş., Türkiye'deki yayıncılık sektörünün matematik alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu kuruluş adı altında 2013 yılından itibaren matematik öğretimi ve öğrenimini güçlendirecek, öğrencilerin eleştirel bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde destek olacak içerik ve kalitede matematik ders kitapları üretiyoruz.

Nitelikli ders kitaplarının;
► Müfredata yapı, kapsam, amaç ve içerik bakımından uygun olması,
► Kavramsal öğrenmeyi güçlendirip problem çözme becerisini geliştirici nitelikte çözümlü örnekler ve uygulamalar sunması,
► En uygun öğretim yöntem ve tekniğini benimseyerek öğrenmeyi desteklemesi,
► Öğretmen ve öğrenciler için kolay ulaşılabilir olması,
► Öğrenci seviyesine uygun, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması gerektiğine inanıyor ve çalışmalarımızı bu bakış açısıyla yürütüyoruz.

Türkiye'nin 81 şehrinde 5 milyondan fazla öğrenciye ulaşan ve Türkiye’deki matematik eğitimini şekillendiren içerik ve yöntemlerimizi; öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve idarecilere başarıya giden bir yol sunabilmek için özgün bir şekilde yapılandırıyoruz.

Matematus Yayıncılık olarak kapsamlı öğrenme çözümlerinin yanı sıra interaktif öğrenme ortamları da oluşturuyor, eğitimdeki bireysel farklılıklara çözüm yolları sunuyoruz.
Özetle en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz, matematik üretiyoruz.

Danışmanlık

Birçok uygulamalı problem ancak matematiksel yöntemler kullanılarak çözülebilir. Örneğin; bir kargo şirketi için en uygun gönderi dağıtım rotalarının planlanması, bir web sitesi için üyelik sisteminin oluşturulması, internetten satış yapan bir firma ve müşterileri için güvenli alışveriş ortamının oluşturulması veya bir bilgisayar oyununda hazırlanan modelin görselleştirilerek oyuncu ekranlarına yansıtılması.

► Biz de Matematus A.Ş. olarak günlük yaşamdaki uygulamalı problemlere matematiksel çözümler sağlıyoruz. Peki, nasıl?
► Problemi ilk olarak matematiksel söz dizimine çeviriyoruz.
► Ardından matematiksel problemi çözmek için bir yöntem geliştiriyoruz.
► Bu süreçte gerekli hesaplamaları yapmak için yazılım üretiyoruz.
► Matematiksel çözümü bulduğumuzda çözümün tercümesini yapıyor ve problemi ortadan kaldırmak için kullanılabilir hale getiriyoruz.

Eğitim

Günümüz eğitim anlayışı öğrenciyi bilginin pasif alıcısı rolünden, bilgiyi kendisi için anlamlı ve yaşantısal hale getirerek günlük yaşamında kullanabilen birey rolüne taşımıştır.

Öğrencileri öğrenme süreçlerinin aktif bir katılımcısı haline getirmeyen, düşünmelerine olanak sağlamayan, ezbere yönlendiren yöntem ve teknikler artık kabul görmemektedir.

Matematik eğitimi özelinde de matematik öğretiminin temel hedeflerinden birinin yaratıcı, problem çözen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek olduğunu görüyoruz.

2013 yılından itibaren Matematus Eğitim olarak ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerimizin;
► merak duygularını harekete geçirmek,
► sahip oldukları becerilerini ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak,
► matematiğe karşı geliştirdikleri önyargıların kırılma noktasını bulmalarına yardımcı olmak ve
► öğrenme isteklerini arttırmak için destek veriyoruz.

Bu süreçte öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları göz önünde bulundurup hazırbulunuşluk düzeylerine uygun olarak tasarladığımız derslerimiz ile matematik bilen değil, matematik yapabilen bireyler yetiştiriyoruz.

Araştırma-Geliştirme (AR-GE)

Ar-Ge, bilim ve teknolojinin ilerlemesine imkân verecek yeni bilgiler edinmek ya da var olan bilgiler ile yeni sistemler, süreçler ve hizmetler geliştirerek yeni ürünler ve araçlar üretmek için yapılan faaliyetler bütünüdür.

Matematus A.Ş. olarak matematikte ve matematik eğitiminde lisans üstü dereceye sahip kadromuz ile ulusal ve uluslararası alandaki güncel gelişmeleri takip ediyor, bu gelişmeler ışığında matematiğin kavramsal öğrenimini sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz yeni yöntem ve teknikleri çalışmalarımıza ve ürünlerimize entegre ediyoruz.

Aynı zamanda bu çalışmalarımızı eğitim alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda uzman akademisyenler ile paylaşıyor, tartışıyoruz.

Çalışmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçları ise raporlayarak uluslararası indekslerde taranan dergilerde makale formatında yayınlıyor, geliştirdiğimiz öğretim materyalleri aracılığıyla da matematiği öğrencilerimizin uğraşmaktan keyif alacağı bir bilim dalı olarak görmelerini hedefliyoruz.

Matematus TV

♦ Kitaplarımızdaki çoktan seçmeli soruların tümünün video çözümleri hem Google Play Store hem de Apple Store’da bulunan, tamamen ücretsiz olan “Matematus TV” mobil uygulamasında ve matematustv.net internet adresinde vektörel video teknolojisiyle öğrencilere sunulmaktadır.
♦ Alıştırmaların çözümleri de yine mobil uygulamalarımızda ve internet sitemizde yer almaktadır.
♦ Vektörel video teknolojisi; aynı video için standart video boyutlarından yaklaşık on kat daha küçük boyutta olduğu için öğrencilerin internetlerinden daha az kullanmalarını sağlar, bu anlamda oldukça ekonomiktir.
♦ Aynı zamanda internet ortamında “Matematus TV” Youtube kanalımızda videolarımız yayındadır.
 

Mobil Optik Değerlendirme Sistemi

♦ Mobil Optik Değerlendirme Sistemi; IOS, Android cep telefonları ve tablet cihazlardan, öğrenci ve öğretmenlere, basılı materyaller üzerinde bulunan optik formları okutup anlık değerlendirme imkânı sağlayan bir otomasyon sistemidir. Okumalarda kullanılan gerçek zamanlı değerlendirme sistemi ile her seferinde doğru sonuç alınır.
♦ Öğrenciler, okutulan optik formlar ile Türkiye geneli güncel sıralamalarını görebilirler ve bu okuttukları optik formlar sonucunda yanlış yaptıkları soruların uzman öğretmenler tarafından yapılmış çözümlerine ulaşabilirler.
♦ Öğretmenler ise öğretmen girişleriyle öğrencilerinin optik formlarını okutarak tüm sınıfın sonuçlarını görebilir, isterlerse her bir öğrencinin karnesini PDF olarak indirebilirler.
 

Akıllı Tahta Uygulaması

♦ Akıllı Tahta Uygulaması basılı yayınların dijital ortamlarda kullanılabilmesini sağlar. Bu uygulama öğretmenlere, etkileşimli tahtalarda Matematus’a ait kitapları görüntüleme, üzerinde işlem yapma ve kitabı destekler nitelikteki video, animasyon, ses ve görseller ile daha etkili ders işleme imkânı sunmaktadır.
♦ Sağlanan dijital kütüphane ile öğretmenler en güncel kitaplara ulaşabilirler.
♦ Tüm yaş gurubundaki öğretmenler hiçbir teknik yetenek gerektirmeden yayınların dijital versiyonlarını kullanabilirler.
 

Öğretmen Danışma Hattı – 0 (850) 532 0 200

♦ Öğretmen Danışma Hattı hafta içi her gün, mesai saatleri içinde öğretmen odaklı hizmet vermektedir. Bu kapsamda öğretmenler sorularını, öneri, görüş ve şikâyetlerini bu numaradan arayarak Matematus’a iletebilmektedirler.
♦ Matematus’tan faydalanan tüm öğrenci ve veliler 0 (312) 466 7 120 telefon numarasından hafta içi her gün mesai saatleri içinde bize ulaşabilirler.
 

Yayın Kurulu

sample-image


Yayınlarımız

19,90₺

Yeni Nesil
8. Sınıf Türkçe Denemesi

19,90₺

Yeni Nesil
8. Sınıf Matematik Denemesi

YAKINDA

Yeni Nesil 8. Sınıf
Fen Bilimleri Denemesi38₺

Matematus ++ 8. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

38₺

Matematus ++ 7. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

YAKINDA

Matematus ++ 6. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

YAKINDA

Matematus ++ 5. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası


YAKINDA

Matematus + 8. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Alıştırma S. B.

YAKINDA

Matematus + 7. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Alıştırma S. B.

YAKINDA

Matematus + 6. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Alıştırma S. B.

YAKINDA

Matematus + 5. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Alıştırma S. B.


45₺

Matematus 8. Sınıf
Matematik Alıştırma ve Soru Bankası

40₺

Matematus 7. Sınıf
Matematik Alıştırma ve Soru Bankası

40₺

Matematus 6. Sınıf
Matematik Alıştırma ve Soru Bankası

40₺

Matematus 5. Sınıf
Matematik Alıştırma ve Soru Bankası


YAKINDA
15₺

Matematus 8. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

YAKINDA
15₺

Matematus 7. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

YAKINDA
15₺

Matematus 6. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası

YAKINDA
15₺

Matematus 5. Sınıf
Yeni Nesil Matematik Soru Bankası
Satış Noktalarımız

Aklınızda bir fikir veya bir proje mi var? Bizimle paylaşın ve birlikte çalışalım! Bize e-posta ya da telefon yoluyla ulaşabilirsiniz!
0 850 532 0 200
info@matematus.com.tr

Bİzden Haberdar Ol